Hopp ned til innhold

Kurs for styremedlemmer

Som et ledd i å bidra til å skolere styremedlemmer og gjøre dem i bedre stand til å utøve sine verv, arrangerer ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene, hvert annet år. I tillegg til et solid faglig program, forsøker vi lage en hyggelig ramme rundt arrangementet, både med sosialt samvær og gjerne en utflukt.

Når styremedlemmer kommer sammen, utveksles nyttige erfaringer.

Målsetningen med kursene er å holde styremedmenne oppdatert i forhold til endringer i relevante lover og forskrifter. Kursene tar også for seg aktuelle spørsmål innenfor drift, vedlikehold, forsikringer m.m.

I forbindelse med hvert kurs, utarbeides en håndbok for styremedlemmer, som kan være et nyttig verktøy i styrets daglig arbeid.

Helgen 27. - 29. oktober 2017, avholdt ABBL helgekurs for styremedlemmer på Quality Hotel i Fredrikstad.
Det var stor interesse for kurset, med nesten 160 deltakere.

Årets kurs hadde som hovedtemaer

  • Planlegging av større rehabiliteringsprosjekter
  • Ny eierseksjonslov
  • Installasjon av ladestasjoner for el-bil i garasjeanlegg

Det var også forelesninger om bruk av portal i styrearbeid, HMS i boligselskaper,
bruksoverlatelse/utleie i borettslag og skadehåndtering i forsikringssaker.

I tillegg til et omfattende faglig program, ble det lørdag ettermiddag også satt av
tid til byvandring med "Vandreteater" fra hotellet til Gamlebyen i Fredrikstad og til
"Grunnmurede Provianthus", hvor festmiddagen ble avholdt.
På vår vandring til Gamlebyen, ble vi underholdt av "Vandreteateret", hvor Generalen
og Karen øltapper, ga oss en smakebit av livet i Fredrikstad på 1600-tallet,
på en morsom og underholdende måte.

KURSEVALUERING
ABBL legger ned mye arbeid i å arrangere helge-kursene. Resultatene fra kursevalueringen konstaterte at de beste resultatene på kurset var blant våre egne foredragsholdere. De kritiske bemerkningene som fremkom denne gangen, rettet seg mot hotellets fasiliteter, som for eksempel dårlig akustikk i konferansesal.

Foreleserne fikk en gjennomgående score på 85 til 95 % godt til svært godt, både for innhold og fremføring.

Deltakerne var også godt fornøyd med kursmateriell og håndbøker for styremedlemmer, som ble omdelt.

FORSLAG TIL TEMAER FOR NESTE WEEKEND-KURS
ABBL tar gjerne imot innspill fra boligselskapene når det gjelder temaer som kan være aktuelle for neste kurs, høsten 2019.

Har du gode forslag, ta gjerne kontakt med din forretningsfører, eller kursansvarlig Irene Nøbben - in@abbl.no - tlf. 948 13 473.

KVELDSKURS - FOR NYE STYREMEDLEMMER
ABBL vil fortsette å arrangere kveldskurs/intro-kurs for nye styremedlemmer, etter avholdt generalforsamling/sameiermøte, med gjennomgang av styrets årshjul og innføring i styreportalen.

Vi vil i løpet av året også legge opp til kveldskurs for styremedlemmer med andre aktuelle temaer.
Vi kommer nærmere tilbake med informasjon om slike kveldskurs.

Del artikkelen: