Faktureringsinformasjon

Skal du sende oss eller en av forvaltningsklientene våre en faktura? Her finner du hvor og hvordan du skal sende.

Fakturaadresse ABBL:

Asker og Bærum Boligbyggelag AL

940007801

Postboks 2713

7439 Trondheim

Faktura sendes: faktura@abbl.no

(Det kan kun sendes en faktura pr. e-post, men gjerne med vedlegg)

Fakturaadresse boligselskaper:

«BOLIGSELSKAPETS NAVN»

«Organisasjonsnummer»

Postboks 2713

7439 Trondheim

Faktura sendes: faktura@abbl.no

(Det kan kun sendes en faktura pr. e-post, men gjerne med vedlegg)