Forvaltningspakken

ABBL har en av landets mest komplette forvaltningspakker og lever av å ha fornøyde kunder. Vi er forvalter for over 250 boligselskaper som totalt utgjør mer enn 15 000 boliger.

I ABBL gir vi personlig oppfølging og sørger for en god totalløsning, der vi tilrettelegger og styret beslutter. Vi kaller det god boligforvaltning! Snakk med oss om hvordan vi kan forenkle deres styrearbeid!

Våre tjenester

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalteren tar seg av alle forvaltnings- og regnskapsoppgaver og koordinerer i tillegg tilgang til de andre serviceområdene i ABBL.

Teknisk bistand

Teknisk avdeling utarbeider langsiktige vedlikeholdsplaner, utfører befaringer og gir tekniske råd. Vi hjelper dere med å håndtere forsikringsskader, tilstandskontroll, skadesaker og nøkkelbestilling.

Juridisk bistand

ABBL har en egen juridisk avdeling som er ekspert på spørsmål som dreier seg om drift og forvaltning.

Styreportalen

Styreportalen er styrets digitale arbeidsverktøy. I Styreportalen finnes alt styret trenger i sitt arbeid, som fakturagodkjenning og mulighet for å avholde digitale årsmøter.

HMS-system

Alle boligselskap er pålagt å ha et HMS-system. Vi tilbyr et digitalt verktøy som gjør arbeidet med HMS enkelt og effektivt.

Forsikringer

Vi sørger for at dere til enhver tid har de riktige forsikringene, og forhandler frem gode avtaler, samt håndterer skadesaker på vegne av styret.

Kurs

ABBL tilbyr kurs som gir dere de beste forutsetningene for å utføre oppgavene i styret. Blant annet holder vi kurs for nye styremedlemmer og kurs i praktisk styrearbeid.

Geir Ellefsen er forvaltningssjef i ABBL med over 30 års erfaring