Bestille nøkler

Nøkkelbestilling må komme fra eier av leiligheten, eventuelt må eier gi skriftlig godkjennelse til bestilling av flere nøkler. ABBL har ikke anledning til å bestille nøkler til leietaker uten eiers godkjennelse.

Det gjøres oppmerksom på at det påbeløper kostnad fra nøkkelleverandør for bestilling av nøkler.

For å motta riktig nøkkel, er det viktig å notere koder på original nøkkel. Sylindernummer oppgis kun dersom det er sylinder som skal bestilles. Sylindernummer er printet inn på siden av låssylinderen.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ønsker nøkler tilsendt, kan dette kun skje pr. rekommandert post (vanlig brevpost ikke mulig).

Alternativt kan nøklene hentes hos nøkkelleverandør.