Eiendomsutvikling

ABBL er blant Asker og Bærums største eiendomsutviklere. Vi er alltid på jakt etter nye tomter og samarbeidspartnere.

Konseptbilde med en hånd som tegner omriss av boliger, og en stort åpent gressområde med trær i bakgrunnen

Ønsker du å samarbeide med oss?

ABBL har en unik lokalkunnskap, kompetanse og relasjon til nærmiljøet slik at vi kan utvikle boligkonsept som er skreddersydd for lokasjon og marked. Vi kan bidra i hele verdikjeden for et boligprosjekt, fra tomtekjøp til drift. Som et boligbyggelag bringer vi med oss over 18 500 potensielle kjøpere gjennom den unike medlemsmassen vår. Vi kan også forvalte og vedlikeholde bygg etter ferdigstillelse.

Eier du tomt?

ABBL er interessert i eiendommer som kan utvikles i Asker, Bærum og omegn. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å utvikle tomt eller samarbeide i et boligprosjekt, eller registrer din kontaktinformasjon nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktperson

Fra tomt til boliger

ABBL jobber med hele prosessen i et boligprosjekt. Vi har kompetanse innenfor:

  • Akkvisisjon
  • Regulering
  • Forprosjekt
  • Tilbudsinnhenting
  • Gjennomføring
  • Salg
  • Reklamasjon og drift

Vi trenger ikke være med fra start. ABBL kan gå inn som samarbeidspartner i alle faser av boligprosjektet.