Alle ansatte

Ledergruppen

Ledergruppen består av administrerende direktør, økonomidirektør og forvaltningssjef.

Forvaltningen

Forvaltningsavdelingen består av dyktige forvaltere, som hjelper styremedlemmer i boligselskap med økonomiske og driftsmessige spørsmål.

Eiendomsmeglingen

Våre meglere har lang erfaring med salg av boliger og de kjenner markedet i Asker og Bærum meget godt.

Marked – Medlem og forkjøpsrett

Prosjektavdeling – teknisk forvaltning – rehabilitering

Økonomi – Administrasjon – Fellestjenester