HMS-system

ABBL tilbyr et web-basert og brukervennlig HMS-system som sørger for at styrene opprettholder minstekravet til internkontrollforskriften §5, samt de forpliktelser som går på brannforebygging i borettslag og sameier.

Alle boligselskap er pålagt å ha et HMS-system, og det er styrets ansvar å sikre en tilfredsstillende internkontroll. I tillegg skal de informere eier og bruker av den enkelte leilighet om det ansvaret den enkelte har etter lov og forskrift. 


Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om boligselskapets internkontrollsystem fra politi, branntilsyn, el-tilsyn og forsikringsselskap.

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier handler om å

  • verne om liv, helse og materielle verdier
  • skape et godt miljø for de som bor i området   

Det er ikke et krav om å bruke det digitale HMS-systemet, men det kan bidra til å gjøre styrearbeidet enklere, tryggere og mer oversiktlig. Systemet, Digital HMS, ligger utenfor forvaltningspakken og faktureres som tillegg.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere i gang!

Kontaktpersoner

Kay Håkon er ingeniør hos ABBL