Boligbygging krever samarbeid

De alle fleste er enige om at Asker og Bærum trenger flere boliger, men de færreste vil ha nye boliger der de selv bor. Skal vi lykkes, må vi vise velvilje og være konstruktive.

ABBL står på de unges side i boligsaker

Debattinnlegg publisert i Budstikka 15.11.23 av Kristin Kongsrud, adm. dir. i ABBL – Asker og Bærum Boligbyggelag

De alle fleste er enige om at Asker og Bærum trenger flere boliger, men de færreste vil ha nye boliger der de selv bor. Skal vi lykkes, må vi vise velvilje og være konstruktive.

Asker og Bærum Boligbyggelag har som mål å bygge gode boliger for medlemmene i våre to kommuner. Det er ikke enkelt. Det er mangel på tomter, og offentlige krav og pålegg setter mange begrensninger. Naboer og interessegrupper har ofte også sterke meninger om nye prosjekter.

Det enkleste hadde vært å ikke bygge noe. Men vi ønsker vel alle at barn skal få seg bolig i nærområdet når de blir voksne, at barnefamilier skal få boliger med gode oppvekstmiljøer, og at vi skal kunne flytte til boliger som er egnet for alderdommen når den tid kommer. I tillegg vil vi ha boliger til folk som jobber i kommunene, og til flyktninger fra Ukraina og andre steder.

Derfor må vi samarbeide og være villige til å akseptere noen ulemper noen ganger. Utbyggerne må lytte og tilpasse seg regler og føringer fra kommunens fagfolk. Naboer og interessegrupper må si sin mening, men også vise raushet og forståelse for at utvikling krever endring. Politikere må lytte til både utbyggere, administrasjon og naboer før de til slutt velger det som er best for kommunen totalt sett.

Da jeg overtok styringen av ABBL i fjor, ble jeg kjent med prosjektet Atelierhagen i Asker. Her har ABBL jobbet i mange år for å bygge boliger på tomten ved siden av vårt tidligere prosjekt Bondistranda, mens beboerne her har vært høylytte motstandere av prosjektet.

Mitt inntrykk er at naboenes innsats gjennom mange år, sammen med innspill fra kommunens administrasjon og politikere, har gjort Atelierhagen bedre. Området får mange gode boliger av ulike slag, og vil i tillegg gi mye til nærmiljøet og naboene. «Kunstnertunet» blir en kulturell møteplass, og prosjektet bidrar til fullføring av gang- og sykkelvei til Asker sentrum og universell utforming av Bondivann stasjon. Dette vil bidra til å begrense trafikken på den kommunale veien gjennom området, som naboene har vært bekymret for.  

Jeg er glad for at Askers politikere nå signaliserer at prosjektet snart kan realisere. De har lyttet tålmodig til innspill og protester, og har landet på en beslutning som er god for Asker. Jeg tror naboene også vil se det når Atelierhagen tar form.