E-takst

Verdivurdering og e-takst er begge metoder for å bestemme verdien av en eiendom, men de har forskjellige formål, metodikker og kan være forskjellig i detaljnivå.

E-takst er et nyttig verdidokument som gjerne benyttes ved refinansiering i bank og er dagens bransjestandard for verdivurdering på boligen din.

Hensikten med en e-takst er å gi et sikkert verdianslag av eiendommen. Denne verdivurderingen gis på bakgrunn av befaring, tilgjengelige opplysninger og dokumentasjon i form av bilder. Samtidig baseres den på prisnivået for boliger av samme standard i området og fungerer som et verdidokument. Den benyttes ofte i forbindelse med søknad om nytt finansieringsbevis i banken for eksempel i forbindelse med oppussing eller et nytt boligkjøp.

Priser E-takst:

Leilighet              kr. 3 000,- inkl. mva. (ABBL medlem kr 1 500,-)

Rekkehus            kr. 4 500,- inkl. mva. 

Enebolig              kr. 6 000,- inkl. mva.

E-Takst

Fyll ut skjemaet, så tar en megler kontakt om kort tid!

Skal brukes til: