S. Sigvartsen Steinindustri

Gravmonumenter

Kvalitets-stein

ABBL-medlemmer får

  • 12 % rabatt på nye gravmonumenter (gjelder ikke steiner på tilbud)
  • 12 % rabatt på navntilføyelser og omarbeidelser

Ring og få tilsendt GRATIS KATALOG (alle prisklasser).

Stor utstilling innendørs.

Avd. Sandvika:
Tlf. 67 52 10 30

Avd. Oslo:
Tlf. 22 80 30 70

Avd. Lier:
Tlf. 32 84 00 48