Hopp ned til innhold

Kurs

Weekend-kurs arrangeres hvert annet år. Neste kurs skulle etter planen vært gjennomført høsten 2021, men usikkerhet i forbindelse med pandemi og gjenåpning av samfunnet, gjør at vi har besluttet å utsette weekend-kurset ett år, til høsten 2022 (sett av helgen 28. - 30. oktober 2022). Kurset er for styremedlemmer i boligselskaper tilknyttet ABBL.

Høsten 2021 tilbyr vi kurs med tema:

  • Portal - "Styreportalen" og "Min side"
  • Praktisk styrearbeid

Kursene gjennomføres i oktober og november.
Les mer om kursene og meld deg på her

Digitale kurs høsten 2021

I løpet av oktober og november tilbyr vi digitale kurs i STYREPORTALEN og PRAKTISK STYREARBEID. Kursene retter seg mot nye styremedlemmer og de som har vært med i styret en kort periode samt de som trenger en oppfriskning i praktisk styrearbeid.

Følg linkene under og meld deg på i dag!

Gratis HMS-webinar

I oktober og november arrangerer vi gratis webinarer, hvor vi demonstrerer en nettbasert HMS-løsning, tilpasset borettslag og sameier. Styremedlemmer i boligselskaper som benytter ABBL som forretningsfører er velkommen til å delta på webinaret.
Meld deg på i dag!

Kurs for styremedlemmer

Som et ledd i å bidra til å skolere styremedlemmer og gjøre dem i bedre stand til å utøve sine verv, arrangerer ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene, hvert annet år. I tillegg til et solid faglig program, forsøker vi lage en hyggelig ramme rundt arrangementet, både med sosialt samvær og gjerne en utflukt.