Hopp ned til innhold

Kurs

Weekend-kurs arrangeres hvert annet år. Neste kurs skulle etter planen vært gjennomført høsten 2021, men usikkerhet i forbindelse med pandemi og gjenåpning av samfunnet, gjør at vi har besluttet å utsette weekend-kurset ett år, til høsten 2022 (sett av helgen 28. - 30. oktober 2022). Kurset er for styremedlemmer i boligselskaper tilknyttet ABBL.

Våren 2021 tilbyr vi digitalt kurs i praktisk styrearbeid. I løpet av året vil vi arrangere kurs med andre temaer.

Kurs for styremedlemmer

Som et ledd i å bidra til å skolere styremedlemmer og gjøre dem i bedre stand til å utøve sine verv, arrangerer ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene, hvert annet år. I tillegg til et solid faglig program, forsøker vi lage en hyggelig ramme rundt arrangementet, både med sosialt samvær og gjerne en utflukt.