Hopp ned til innhold

Kurs

Weekend-kurs arrangeres hvert annet år. Neste kurs arrangeres til høsten.
Sett av helgen 28. - 30. oktober 2022!
Kurset er for styremedlemmer i boligselskaper tilknyttet ABBL.

Kurs/webinar i praktisk styrearbeid

Er du nyvalgt styremedlem i borettslaget eller sameiet du bor i?
Styremedlemmer som har ABBL som forvalter, inviteres til å delta på kurs i juni. Velg mellom fysisk kurs eller webinar.

Kurs for styremedlemmer

Som et ledd i å bidra til å skolere styremedlemmer og gjøre dem i bedre stand til å utøve sine verv, arrangerer ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene, hvert annet år. I tillegg til et solid faglig program, forsøker vi lage en hyggelig ramme rundt arrangementet, både med sosialt samvær og gjerne en utflukt.