Hopp ned til innhold

Kurs

Weekend-kurs arrangeres hvert annet år, neste gang neste gang 29. - 31. oktober 2021. Kurset er for styremedlemmer i boligselskaper tilknyttet ABBL.

Høsten 2020 vil vi arrangere kveldskurs i utvalgte temaer - for mindre grupper. Disse kursene avholdes i ABBLs egne lokaler. Vi kommer nærmere tilbake til kursdatoer.

Kurs for styremedlemmer

Som et ledd i å bidra til å skolere styremedlemmer og gjøre dem i bedre stand til å utøve sine verv, arrangerer ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene, hvert annet år. I tillegg til et solid faglig program, forsøker vi lage en hyggelig ramme rundt arrangementet, både med sosialt samvær og gjerne en utflukt.