Delegertmøte og generalforsamling i ABBL

Som medlem kan du påvirke hvordan boligbyggelaget drives. Frist for å melde saker til generalforsamlingen er 1. april.

Som medlem kan du være med å påvirke ABBL ved å sende inn forslag, eller bli valgt som delegat til årets generalforsamling. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker for generalforsamlingen, selv om man ikke blir valgt som delegat.

Frist for å melde saker til generalforsamlingen er 1. april.

Forslag kan sendes til post@abbl.no

Delegater for ikke-boende medlemmer velges på delegertmøte, som avholdes i forkant av generalforsamlingen. Møtet er åpent for alle medlemmer som ikke eier en ABBL-bolig og som var medlem før utgangen av 2022.

Delegertmøte avholdes tirsdag 9. mai på ABBLs kontor i Kinoveien 3, Sandvika.

Tema for møtet vil være:

  • Valg av delegerte for gruppen ikke-boende medlemmer
  • Fremtidens ABBL

Årets generalforsamling avholdes 14. juni.