Teknisk forvaltning

Som en del av forvaltningspakken bistår ABBL boligselskapene med tekniske tjenester når det gjelder drift og vedlikehold av boligene.

En ingeniør studerer en murvegg i et gammelt bygg og noterer seg ned nødvendig vedlikehold.

Få kontroll over vedlikeholdsbehovet

Kontinuerlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare boligens verdi. ABBL utarbeider en langsiktig vedlikeholdsplan for boligselskapet, slik at det blir best mulig rustet til å møte fremtidens vedlikeholdsbehov.

Rapporten gir en status på selskapets boligmasse og en prioritert liste over anbefalte tiltak de neste 5 årene med kostnadsoverslag på utførelse av tiltakene.

Tekniske tjenester innenfor forvaltningspakken

  • Vedlikeholdsbefaring og utarbeidelse av vedlikeholdsplan
  • Saksbehandling i forbindelse med forsikringsskader
  • Førstehjelp ved skader som ikke dekkes av forsikringen
  • Rådgivning i tekniske spørsmål
  • Bestilling av nøkler til beboere i boligselskaper med systemlås

Kontaktpersoner

Kay Håkon er ingeniør hos ABBL
Roy er ingeniør hos ABBL og har lang erfaring