Ordførerbesøk hos ABBL

Vi har hatt besøk av Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog. Med seg hadde hun Aksel Aanensen og Gry Skådinn fra Bærums næringsråd. Det ble gode samtaler om boligpolitikk og byutvikling, og om hvordan boligmarkedet påvirker næringslivet

I samtalene uttrykte ABBL bekymring for den sterke prisutviklingen i Bærum og for manglende boliger for unge førstegangskjøpere. Det er ikke bærekraftig verken for miljøet eller for sosioøkonomiske sammensetningen at deler av arbeidskraften er dagpendlere til kommunen.

ABBL ønsker en mer fleksibel knutepunkstrategi, som muliggjør boligbygging for «folk flest»; unge, eldre og barnefamiliene.


Det ble også en diskusjon om utfordringene rundt den demografiske utviklingen med stadig flere eldre og stadig færre skattebetalere. ABBL ønsker å gå foran med innovative løsninger innen sosiale boformer og presenterte vår medlemsundersøkelse om temaet. Gode sammensatte bomiljø vil kunne bekjempe ensomhet, være helsefremmende og muliggjøre at eldre bor hjemme lenger.

ABBL er avhengig av gode rammevilkår for boligbygging i Bærum kommune. Vi søker samarbeid med kommunen for å finne muligheter for å bygge boliger som gjør at flere har råd til å kjøpe egen bolig, både innenfor det kommersielle boligmarkedet, men også med forskjellige varianter av kommunalt samarbeid.