Overføring av medlemskap

Gi din verdifulle ansiennitet til barn, barnebarn eller søsken

Hvis du ikke har bruk for medlemskapet ditt i ABBL, er det kanskje andre i din familie som kan ha glede av det? Medlemskapet kan overføres til barn, barnebarn, søsken, foreldre, besteforeldre, ektefelle og samboer.

Ungdomsmedlemskap kan ikke overføres i den perioden det er kontingentfritak (inntil medlemmet fyller 18 år).