Delte meninger om hvordan vi skal bo

ABBL-medlemmer, politikere og innbyggere fra Asker og Bærum møtte opp da vi inviterte til et møte om fremtidens boformer.

Hvordan ønsker vi å bo i Asker og Bærum i fremtiden? Det er et spørsmål ABBL gjerne vil ha svar på. Derfor har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene våre, og et innspillmøte for alle som er interessert i boligbygging i Asker og Bærum. Det viste seg å være en god del, fra unge medlemmer i 20-årene til innbyggere som nærmer seg 100 år.

– Vi som utbygger har ikke alle de gode ideene. Innbyggernes innspill er viktige, sier utviklingsdirektør Anita Leirvik North.

«Alle» ønsker det samme

Resultater fra undersøkelsen, og blant de fremmøtte, viser at alle (100 prosent!) vil bo tett på kollektivpunkter, men ikke nødvendigvis i sentrum. På spørsmål om hva slags tilleggstjenester medlemmene ønsker seg i et fremtidig boligprosjekt, havner fellesarealer høyt oppe på listen, tett fulgt av treningsrom, smørebod og gjesteleilighet.

– Vi ser også noen forskjeller i alder på hva man synes er viktig, sier North.

Et felles svar blant både eldre og yngre er at de ofte, eller av og til, føler på ensomhet.

– I fremtiden ønsker vi et større fokus på sosiale boformer, understreker North.

STORT OPPMØTE: Stort engasjement og mange spørsmål preget innspillmøtet hos ABBL. (Foto: Katrine Lunke, Apeland)

Viste til arealplan

I møtet redegjorde boligforsker Mari O. Mamre for fem trender som vil endre boligbehovene i fremtiden (se faktaboks). Hun understreket blant annet at det ikke er veldig mange år til den eldre delen av befolkningen vil ha det største behovet for nye boliger.

– Det gjelder spesielt i Bærum, som allerede har en langt eldre befolkning enn for eksempel Oslo, sa hun.

På spørsmål om hvordan kommunene samtidig kan tilrettelegge for boliger til unge, hadde ikke de fremmøtte politikerne noen klare svar.

– Vi er pålagt å følge en stram arealplan som åpner for storstilt utbygging i Sandvika, på Fornebu, Bekkestua og Lysaker. Det vil ikke være veldig mange muligheter for å gå utenom denne knutepunktstrategien, sa blant annet planutvalgets leder Eirik T. Bøe (V).

Fakta

Fem trender som gir endret boligbehov i fremtiden:

  1. Flere eldre
  2. Usikker innvandring
  3. Urbanisering
  4. Flere aleneboende og lavere fruktbarhet
  5. Politisk ønske om fortetning og ny infrastruktur

Kilde: Mari O. Mamre, boligforsker ved NMBU

Ønsker mindre «samfunn»

Daglig leder i ABBL, Kristin Kongsrud, høstet ros for at boligbyggelaget vil ta innbyggernes innspill på alvor.

– Samtidig ser vi at det er et gap mellom hva slags behov medlemmene våre sier de har, og hvilke prioriteringer politikerne gjør, sier hun.

– Selv om mange ønsker å bo nær kollektivknutepunkter, ønsker de ikke nødvendigvis å bo tett på sentrum. Veldig mange ønsker å flytte i sitt eget nærmiljø. Her har Asker et litt annet fokus enn Bærum, når de vil etablere flere mindre sentrumsområder. Eller «vennlige lokalsamfunn», som en møtedeltager så fint kalte det, sier Kongsrud.