Svar ikke oppfylt

Du fyller dessverre ikke kriterier for å få tildelt bolig. For å søke må du jobbe minst 50 prosent, ha bodd minst tre år i Bærum, eller ha fast arbeidssted i Bærum. Du er hjertelig velkommen til å søke igjen på et senere tidspunkt.